Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Po co audyt?

PO CO AUDYT ENERGETYCZNY?

 

Aby prawidłowo ocenić istniejące zużycie energii i możliwe do uzyskania oszczędności, a także wybrać optymalne rozwiązania techniczne umożliwiające obniżenie zużycia energii potrzebna jest specjalistyczna wiedza.
Na rynku oferowanych jest wiele rozwiązań, urządzeń i technologii.
Potencjalni inwestorzy mają ogromne trudności z wyborem rozwiązań, a zainwestowane przez nich środki mogą nie przynosić spodziewanych rezultatów.


Potrzebna jest więc opinia niezależnego eksperta potrafiącego wybrać rozwiązania, które będą optymalne i zarazem nieszkodliwe dla środowiska. Pozwolą dokładnie przewidzieć rezultaty planowanej modernizacji. Niezbędnym warunkiem powodzenia jest dobrze wykonany audyt energetyczny, czyli analiza stanu istniejącego, oraz propozycje wykonania i sfinansowania usprawnień.


Z punktu widzenia Banków opinia niezależnego eksperta ma także bardzo ważne znaczenie. Kredyty powinny być udzielane wyłącznie na inwestycje, które są rzeczywiście efektywne. Wtedy oszczędności uzyskane przez inwestującego umożliwiają mu niezakłócone wywiązywanie się ze zobowiązań kredytowych.