Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Co to naprawdę znaczy?

Co to naprawdę znaczy?

 

  • Jeżeli budujesz nowy dom – musisz mieć świadectwo!
  • Jeżeli mieszkasz w swoim domu/lokalu – nie musisz otrzymać świadectwa!
  • Jeżeli sprzedajesz lub wynajmujesz – musisz przedstawić świadectwo!
  • Jeżeli kupujesz lub wynajmujesz – możesz spodziewać się określonych kosztów utrzymania, żądaj świadectwa !
  • Świadectwo energetyczne trzeba otrzymać przed pozwoleniem na użytkowanie.
  • Bez świadectwa energetycznego nie będzie można zawrzeć umowy kupna - sprzedaży.
  • Nieprawdziwe świadectwo stanowi wadę rzeczy zmniejszającej jej wartość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.