Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Gdy brak świadectwa

Co w przypadku braku świadectwa lub jego wadliwego sporządzenia?

Przepisy wprowadzające obowiązek wykonania świadectwa energetycznego wynikają z art. 5 Prawa Budowlanego, ich nieprzestrzeganie podlega karze grzywny zgodnie z art. 93 pkt 1 Prawa Budowlanego. Świadectwo energetyczne zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości zapotrzebowania energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady. W tej sytuacji właściciel sprzedający lub wynajmujący budynek/lokal może być zmuszony do zwrotu części pobranej zapłaty lub obniżenia czynszu ustalonej w umowie sprzedaży lub najmu.