Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Oferta

Modus Sp. z o.o. wykonuje usługi mające na celu optymalizację użytkowania energii, ograniczenie jej kosztów oraz poprawę efektywności energetycznej.

 

Naszym Klientom proponujemy działania w następujących zakresach:

 

Usługi doradcze i dofinansowania

Wieloletnie doświadczenie, pozwala nam sprawnie i profesjonalnie prowadzić działalność doradczą z zakresu optymalizacji kosztów użytkowania energii, poprawy efektywności energetycznej oraz pozyskiwania dofinansowania na te cele.

 

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:

  • koszty ogrzewania budynku
  • koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
  • koszty wentylacji i klimatyzacji.

Celem audytu jest wskazanie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

 

Audyt efektywności energetycznej to określenie aktualnego stanu (stanu wyjściowego) oraz rzetelna i zgodna z najlepszymi praktykami inżynierskimi analiza użytkowania energii w obiekcie. Na podstawie kompleksowych badań i pomiarów, oceniany jest stan urządzeń technicznych lub instalacji.

W wyniku audytu, proponowany jest wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, ich instalacji lub zainstalowanych w nich urządzeń.

 

Świadectwo energetyczne budynku / lokalu jest dokumentem sporządzonym i poświadczonym przez uprawnionego specjalistę, określającym wielkość energii zużywanej na potrzeby:

  • ogrzewania i wentylacji
  • chłodzenia
  • przygotowania ciepłej wody
  • oświetlenia wbudowanego

Świadectwo energetyczne określa jakość energetyczną budynku lub lokalu, a co się z tym wiąże jego atrakcyjność pod kątem sprzedaży lub wynajmu. Nabywcy lub najemcy świadectwo pozwala oszacować koszty zużycia energii związane z eksploatacją budynku lub lokalu i wybrać ofertę najbardziej adekwatną do swoich możliwości finansowych

 

Badania termowizyjne

Posługujemy się kamerą termowizyjną B200 Western firmy FLIR.

Analizę temperaturową wybranych zdjęć przeprowadzamy w programie FLIR Quick Report w.1.2.

Pomiar odległości wykonujemy dalmierzem laserowym Bosch DLE 50.

Wykonujemy badania termowizyjne dla:

  • budownictwa
  • elektroenergetyki
  • przemysłu i usług

Szkolenia i warsztaty dla firm

Wspieramy rozwój ludzi. Promujemy innowacyjność i efektywność w firmie. Pomagamy wykorzystywać i rozwijać potencjał organizacji i jej pracowników. Prowadzimy szkolenia rozwijające kompetencje ludzi i zespołów istotne dla celów biznesowych.

Dzięki wysokim kwalifikacjom i doświadczeniu naszych trenerów i ekspertów, wiemy jakie rozwiązania przynoszą najlepsze efekty.

 

Ocena środowiskowa budynku

Proponowana przez naszą firmę ”Uproszczona metoda oceny oddziaływania budynku na środowisko”, inaczej mówiąc analiza wpływu budynku na środowisko jest powiązana z obowiązującym w UE standardem ISO 14001 dotyczącym systemów zarządzania środowiskiem. Jednocześnie stanowi uzupełnienie analizy energetycznej budynku.