Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt energetyczny (termomodernizacyjny)  jest dokumentem zawierającym analizę techniczno - ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:

  • koszty ogrzewania budynku
  • koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
  • koszty wentylacji i klimatyzacji.

Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.

 

Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

 

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

  • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego zródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich własciciela,
  • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego zródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
  • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.