Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Zarządzanie zużyciem energii

Jak poprawić efektywność energetyczną poprzez zarządzanie z użyciem monitoringu.

 • inteligentne zarządzanie obciążeniami (harmonogram pracy obiektu, określenie priorytetów)
 • stały monitoring mediów on-line ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej
 • monitoring i wczesna diagnoza stanów przed awaryjnych,
 • lokalizacja i ograniczanie wielkości awarii,
 • sygnalizacja awarii wysyłanie alarmów w postaci e-mail lub SMS
 • kontrola mocy – „Strażnik mocy” - unikanie kar z tytułu przekroczenia mocy zamówionej
 • optymalizacja wykorzystania mocy zamówionej
 • pomiary i rejestracja jakości energii, kontrola współczynnika mocy, zawartości harmonicznych
 • monitoring urządzeń generujących energię
 • możliwość rejestracji i archiwizacji danych z pomiarów zużycia mediów, temperatury i parametrów klimatycznych, wielkości produkcji, czasu pracy i przestojów, pobranych i/lub zużytych surowców, wytworzonych i/lub usuniętych odpadów
 • możliwość rejestracji i archiwizacji danych z pomiarów poza godzinami pracy, ograniczenie strat stałych.
 • analiza ekonomiczna – czas zwrotu z inwestycji
 • analiza ekologiczna – redukcja emisji CO2