Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Efektywność Energetyczna - warsztaty
PROJEKT:
„Efektywność energetyczna w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP)
 
Zasady projektu:
 • projekt obejmie 120 firm
 • prowadzony jest we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)
 • składa się z trzech etapów
Etap I
Analiza stanu wyjściowego poprzez zdiagnozowanie potrzeb firm w zakresie efektywności energetycznej. Następuje określenie obszarów pożądanych działań we wszystkich obszarach działalności firmy oraz kosztów i potencjalnych korzyści. Etap odbywa się w firmie uczestniczącej w projekcie.
 
Etap II
Warsztaty - szkolenie w zakresie efektywności energetycznej, połączone z indywidualnym doradztwem. Prezentacja profesjonalnego sprzętu pomiarowego i narzędzi informatycznych pozwalających na zarządzanie energią.
 
Czas trwania: 4 dni (2 weekendy)
Tematy warsztatów: Zapewniamy:
 • doświadczonych trenerów - audytorów energetycznych z wieloletnią praktyką, na co dzień wykonujących audyty energetyczne i elektroenergetyczne zakładów produkcyjnych, obiektów wielkopowierzchniowych, biurowców, urządzeń oraz instalacji
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • przerwy kawowe oraz obiad
 • nocleg w razie potrzeby
 • atrakcje po zajęciach
Etap III
Z wybranego przez uczestników warsztatów tematu, dalsze indywidualne doradztwo w siedzibach firm uczestniczących w projekcie. Omówienie wybranego tematu poparte konkretnymi przykładami z praktyki trenerów i ekspertów zajmujących się danym zagadnieniem w firmie Modus Sp. z o.o. Porady audytorów jak ograniczyć koszty użytkowania energii. Wspólne tworzenie Planu Działań firmy dla poprawy efektywności energetycznej.
 
Kto może uczestniczyć w projekcie:
 • Kadra kierownicza mikro, małych i średnich firm z obszaru całej Polski
 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej.
 • Dwie osoby z każdej firmy
 
Koszt uczestnictwa w projekcie: Po ukończeniu warsztatów będą Państwo wiedzieli:
 1. Jak czytać faktury i umowy na zakup energii elektrycznej, aby unikać kar i nie ponosić zbędnych kosztów
 2. Jak zarządzać obiektem aby ograniczyć koszty stałe m.in. dopasować taryfę, unikać kosztów za moc bierną, dopasować moc umowną
 3. Jak oszczędzać energię na oświetlenie
 4. Jak poprawić wykorzystanie energii w silnikach i napędach
 5. Jak ograniczyć koszty sprężonego powietrza
 6. Jak i czym monitorować zużycie energii
 7. Jak oszczędzać energię na ogrzewanie, chłodzenie i wentylację obiektu
 8. Jak i czym zmierzyć czy efektywnie zużywamy energię
Uczestnicy projektu otrzymają:
 • Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności
Firma otrzyma:
 • Narzędzia informatyczne pozwalające na zarządzanie energią
 • Proponowany Plan Działań dla poprawy efektywności energetycznej
Planowane terminy warsztatów:
 1. 16 - 17 październik 2014 r. Zegrze
  23 - 24 październik 2014 r. Zegrze

  http://www.hotel500.com.pl/zegrze
 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 
W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektu ze strony MODUS Sp. z o.o.:
Hanna Osadca kom. 501 609 608, h.osadca@paszportenergetyczny.com
Ewa Szewczyk kom. 500 542 920, e.szewczyk@paszportenergetyczny.com