Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Modus Sp. z o.o.

ul. Peszteńska 2 lok. 26

03-925 Warszawa

tel/fax 22 810 80 19

tel. kom. 604 272 605

 

Nasze kwalifikacje
 1. MODUS Sp. z o.o. - to grupa inżynierów - niezależnych ekspertów, których zakresem działania jest szeroko pojęte doradztwo energetyczne. Naszym Klientom proponujemy analizę stanu energetycznego obiektu, oraz przedstawiamy konkretne rozwiązania pozwalające obniżyć koszty eksploatacyjne.
 2.  

 3. Zarząd MODUS Sp. z o.o.:
  mgr inż. Grzegorz Sawczuk - Prezes MODUS Sp. z o.o.
  • ukończone studia na Politechnice Warszawskiej na wydz. Elektrycznym w zakresie specjalności „Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej”
  • ukończone studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej „Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa charakterystyki budynków’
  • rejestr Ministerstwa Infrastruktury uprawnienia nr SP/WIŚ/75/10.2008/54
  • Uprawnienia E Grupa 1 - Pomiary elektryczne
   • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kV
   • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
   • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń w/w urządzeń i instalacji

 4. mgr inż. Mariola Sawczuk - Wiceprezes MODUS Sp. z o.o.
  • ukończone studia na Politechnice Warszawskiej na wydz. Elektrycznym w zakresie specjalności „Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej”
  • członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych legitymacja ZAE nr 1200
  • egzamin państwowy uprawniający do sporządzania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową
  • rejestr Ministerstwa Infrastruktury uprawnienia nr MI/ŚE/1264/2009
  • audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001
  • certyfikat nr PL151212-6 British Standards Institution

   

 5. MODUS Sp. z o.o. wykonuje audyty m.in. efektywności energetycznej i elektroenergetyczne
  • Wykonany przez firmę MODUS Sp. z o.o. audyt energetyczny jest jednym z pierwszych w całej Polsce zakwalifikowanych przez NFOŚiGW do działania
  • Efektywne Wykorzystanie Energii (EWE 1) pozytywnie zweryfikowanych i dofinansowanych. Aktualnie jest to działanie 5.8 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) Audyt energetyczny/ elektroenergetyczny przedsiębiorstwa.
  • Audyty MODUS Sp. z o.o. bazują głównie na wynikach specjalistycznych pomiarów oraz analizie pozyskanych danych. Tylko pomiary umożliwiają pełne odzwierciedlenie stanu aktualnego obiektu, a ich powtórzenie potwierdza planowane efekty.
  • Nasze audyty gwarantują dużą dokładność wyników, w przeciwieństwie do innych audytów często wykonywanych na podstawie przestarzałej dokumentacji.
  • Oferta MODUS Sp. z o.o. nie kończy się na wykonaniu audytu zawierającego konkretne rozwiązania. Znajdujemy projektantów, wykonawców, wspieramy inwestora w negocjacjach i wyborze oferty.
  • Nasze modernizacje to nowoczesne rozwiązania, których czasy zwrotu nie przekraczają 3 lat oraz rozwiązania organizacyjne przynoszące znaczne efekty.
  • MODUS Sp. z o.o. nie jest przedstawicielem żadnej firmy. Proponowane modernizacje są obiektywne i nigdy nie promują konkretnej marki.
 6.  

 7. Zespół audytorów MODUS Sp. z o.o. to absolwenci następujących uczelni: Poza w/w grupą osób, w zależności od potrzeb firma współpracuje z:
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Łódzka
  • Akademia Górniczo Hutnicza
  • ekspertami z Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
  • specjalistycznymi firmami dysponującymi najnowszymi rozwiązaniami i technologiami niezbędnymi przy pomiarach oraz modernizacjach proponowanych w audytach.
 8.  

 9. MODUS Sp. z o.o. w roku 2008 pozyskała dofinansowanie z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1. – Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie Innowacyjności gospodarki, na projekt pn. „System do samodzielnej oceny charakterystyki energetycznej budynków”
 10.  

 11. MODUS Sp. z o.o. w roku 2010 uczestniczyła w projekcie Fundacji Poszanowania Energii pn. „Nowy Ekspert” – zaopatrzenie budynków w energię, ochrona cieplna budynków
 12.  

 13. MODUS Sp. z o.o. jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)