Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Usługi doradcze

 W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3. Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. 

Powyższe, świadczy o ogromnym potencjale, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się i potrzebie w zakresie oszczędzania energii w Polsce. 

 

Mając świadomość istniejących barier, usługi doradcze Modus Sp. z o.o. oparliśmy na szczegółowych pomiarach parametrów energii tj.: 

  • Parametry sieci elektroenergetycznej
  • Parametry wentylacji i klimatyzacji
  • Parametry oświetlenia
  • Parametry sprężonego powietrza
  • Parametry ciepła technologicznego

Proponujemy zarówno kompleksowe działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, jak i analizy poszczególnych elementów procesu.

Wieloletnie doświadczenie, pozwala nam sprawnie i profesjonalnie prowadzić działalność doradczą z zakresu optymalizacji kosztów użytkowania energii, poprawy efektywności energetycznej oraz pozyskiwania dofinansowania na te cele.