Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Dofinansowania

Modus Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w pozyskiwaniu dofinansowania na wykonanie audytów energetycznych oraz na realizację projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej, zarówno z banków komercyjnych jak i z innych instytucji finansowych.

 

Programy, z których mogą być finansowane inwestycje poprawiające efektywność energetyczną proponują między innymi następujące instytucje:

 

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
  2.  

  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
    • Pożyczki preferencyjne
  4.  

  5. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ)
  6.  

  7. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)