Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Od kiedy świadectwo?
Od kiedy świadectwo?

Od kiedy świadectwo energetyczne budynku?

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane wprowadza z dniem 01.01.2009 r. obowiązek posiadania świadectw energetycznych dla budynków/lokali istniejących (w przypadku ich sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy), oraz dla budynków nowo oddawanych.

 

Obowiązek ten nie dotyczy budynków/lokali, których się nie sprzedaje, nie wynajmuje nowym najemcom ani nie modernizuje. Świadectwo jest ważne przez 10 lat, nowe świadectwo należy sporządzić jeżeli upłynął termin jego ważności lub zmieniła się charakterystyka energetyczna budynku/lokalu.