Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Jakie korzyści daje świadectwo?
Jakie korzyści daje świadectwo?

Jakie korzyści daje świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne budynku określa jakość energetyczną budynku/lokalu, a co się z tym wiąże, jego atrakcyjność pod kątem sprzedaży lub wynajmu.


Nabywcy lub najemcy świadectwo pozwala oszacować koszty zużycia energii związane z eksploatacją budynku/lokalu i wybrać ofertę najbardziej adekwatną do swoich możliwości finansowych.
Dodatkowo świadectwo zawiera wytyczne i wskazania możliwych usprawnień, jakie może wprowadzić właściciel w celu obniżenia zapotrzebowania na energię


Obowiązek sporządzenia świadectwa spoczywa na właścicielu budynku/lokalu.
Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku. Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne budynku jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a przy sprzedaży budynku/lokalu jest dokumentem niezbędnym do podpisania aktu notarialnego.