Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Modus Sp. z o.o.

ul. Peszteńska 2 lok. 26

03-925 Warszawa

tel/fax 22 810 80 19

tel. kom. 604 272 605

 

Podstawy Prawne
Podstawy Prawne

Ustawy i rozporządzenia

Przedstawiamy linki do stron zawierających konieczne ustawy i rozporządzenia. Mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Przesłanki wprowadzenia przepisów dotyczących certyfikacji.

Podstawą do wprowadzenia przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków były informacje i dane statystyczne dotyczące finalnego zużycia energii w Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi z raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) aż 40% energii jest pochłaniane przez budynki. Z tej ogromnej ilości energii ponad 70% jest pochłaniane przez ogrzewanie (źródło: Efektywność wykorzystania energii w latach 1995 – 2005, GUS, 2007). Dlatego też Unia Europejska zdecydowała się postawić na oszczędność energii głównie w miejscach jej wykorzystaniach, czyli w budynkach.

  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/321_u.htm

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie http://www.mi.gov.pl/files/0/1789593/WARUNKITECHNICZNE.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego http://lex.pl/serwis/du/2008/1239.htm

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej http://www.mi.gov.pl/files/0/1789596/Metodologia.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego http://www.mi.gov.pl/files/0/1790902/zak.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową http://www.mi.gov.pl/files/0/1786506/egz.pdf