Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

audyt efektywności energetycznej
Audyt efektywności energetycznej

Z analiz wynika, że w krajach UE w sektorze handlu i usług potencjalne oszczędności wynikające z bardziej efektywnego wykorzystania energii wynoszą do 30%, w przemyśle od 10% do 40%. Również w Polsce coraz więcej firm dostrzega konieczność racjonalizacji wykorzystania energii. Jednym z działań wspierających poprawę efektywności energetycznej firm jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
jest to procedura, której celem jest:

  1. Uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, lub instalację przemysłową, lub handlową, lub usługę
  2. Określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  1. Ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
  2. Przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej - zapotrzebowania na moc.
  3. Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych
  4. Opiera się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia, a nie tylko na okresie zwrotu nakładów (SPBT) tak, aby uwzględnić oszczędności w dłuższym okresie czasu,


Firma Modus Sp. z o.o. specjalizuje się w audytach energetycznych przedsiębiorstw. Wykonujemy audyty energetyczne zakładów produkcyjnych, obiektów wielkopowierzchniowych, biurowców itp.


Audyty wykonujemy w oparciu o przeprowadzane przez MODUS Sp. z o.o. pomiary szczegółowo opisane w zakładce Sprzęt pomiarowy


Dla każdego obiektu indywidualnie określany jest proponowany zakres audytu. Wykonywane przez naszą firmę audyty efektywności energetycznej odpowiadają na następujące pytania:

Pomożemy zmniejszyć rachunki w Twoim przedsiębiorstwie
za energię elektryczną nawet 10% - 40%
oszczędności w innych mediach od 10%

Pomagamy optymalizować wydatki na energię elektryczną i poprawiać efektywność energetyczną obiektów, urządzeń lub instalacji

Proponujemy outsourcing gospodarki energetycznej klienta. Nasze działania polegają na stałym monitoringu on-line, kontroli i optymalizacji profilu energetycznego firmy. Mają na celu uwidocznienie i realne pozbycie się niepotrzebnych kosztów.