Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Ograniczenie kosztów energii elektrycznej
Ograniczenie kosztów energii elektrycznej

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i ograniczyć koszty funkcjonowania obiektu
 

 • pomiary / rejestracja profilu zużycia energii elektrycznej
 • odczyt profilu zużycia energii elektrycznej
 • analiza profilu zużycia energii elektrycznej
 • analiza rozliczeń zakupu i dystrybucji energii elektrycznej
 • analiza wielkości mocy zamówionej oraz możliwych do osiągnięcia oszczędności z tytułu obniżenia mocy umownej
 • analiza kompensacji mocy biernej oraz możliwych do osiągnięcia oszczędności z tytułu uniknięcia kar umownych
 • ocena poprawności doboru taryfy oraz dobór optymalnej grupy taryfowej
 • analiza możliwych do osiągnięcia oszczędności z tytułu zmiany stawek za energię elektryczną
 • analiza opłacalności zmiany dostawcy energii
 • analiza ekonomiczna – czas zwrotu z inwestycji,
 • analiza ekologiczna – redukcja emisji CO2