Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Energia w procesie produkcji ciepła
Energia w procesie produkcji ciepła

Jak obniżyć zużycie i odzyskać energię w istniejącym procesie produkcji ciepła

  • analiza efektywności wytwarzania ciepła w ciepłowni
  • analiza systemu dystrybucji pary technologicznej i ciepłej wody
  • pomiary, badanie termowizyjne rurociągów i osprzętu
  • analiza i ocena użytkowanie pary technologicznej i ciepłej wody przez odbiory
  • analiza pracy odwadniaczy
  • analiza możliwości odzysku ciepła z procesów
  • analiza możliwości odzysku ciepła ze ścieków
  • analiza ekonomiczna – czas zwrotu z inwestycji
  • analiza ekologiczna – redukcja emisji CO2