Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Sprzęt pomiarowy
Sprzęt pomiarowy

W naszych audytach korzystamy z następującego sprzętu pomiarowego:

 

Analiza parametrów sieci elektroenergetycznej

 • MAVOWATT 30 - 3-fazowy analizator jakości energii i mocy wykorzystujący wiodące w przemyśle oprogramowanie narzędziowe DranView 6 do zarządzania zasilaniem
  Spełnia standardy EN 50160, EN 61000-4-7 i EN61000-4-15, które odpowiadają za podstawowe pomiary jakości oraz EN 61000-4-30, która determinuje procedury pomiarowe jakości napięcia. Przyrząd klasy A równocześnie monitoruje wartości RMS, harmoniczne, migotania i stany nieustalone o czasie trwania średnio 80 µs.
 • PQ-Box 100 - Analizator Jakości Energii (dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia) - profesjonalny, przenośny analizator sieci, miernik mocy i energii oraz rejestrator wszystkich parametrów nawet przez rok. Przeznaczony do pracy w terenie (stopień ochrony IP65) Jest dedykowany zarówno do pomiarów w publicznych sieciach do 690V jak i pomiaru na sieciach elektroenergetycznych SN, WN i nn.
 • X-Meter Energy Team – monitoring i kontrola kosztów energii elektrycznej - wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe wykorzystujące oprogramowanie DS3 do zarządzania i kontroli zasilania w obiekcie.

Analiza parametrów wentylacji i klimatyzacji

 • DE3009 – cyfrowy termo-higrometr z rejestracją - zaawansowany miernik umożliwiający pomiary i rejestrację we własnej pamięci lub transmisję do PC mierzonych wartości
 • Termoanemometr z pirometrem DT-8894 - profesjonalny przyrząd do pomiaru szybkości przepływu powietrza (anemometr), oraz pomiaru temperatury. Wbudowany termometr na podczerwień (pirometr) o wysokiej rozdzielczości optycznej (30:1), pozwala na pomiar temperatury powierzchni w zakresie od -50 do 500°C co umożliwia bezkontaktowy pomiar temperatury obiektów ruchomych lub niebezpiecznych

Analiza parametrów oświetlenia

 • Luksomierz LXP-1 – miernik parametrów oświetlenia wykorzystujący oprogramowanie SONEL FOTON 2 - program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni, zgodny z normą PN-EN 12464-1:2012

Analiza parametrów sprężonego powietrza

 • AIRLEADER - Meßkoffers - analogowy zestaw pomiarowy mierzący stany pracy sprężarek, według stanu wiedzy na temat kleszczy Amp. W porównaniu do konwencjonalnych metod cyfrowych, które oceniają stan przekaźnika przeciążenia, stan sprężarki można określić precyzyjnie odmierzając chwilowe wartości bieżącego pomiaru

Analiza odzysku ciepła technologicznego

 • Analizator spalin TESTO 330 LL – umożliwia przeprowadzenie profesjonalnych i precyzyjnych pomiarów parametrów kotłów olejowych, gazowych itp. Umożliwia wizualizację pomiarów oraz natychmiastową interpretację uzyskanych wyników.
 • Tester TrapMan Model PT1 – kompaktowe narzędzie diagnostyczne łączące w sobie pomiar temperatury i poziomu ultradźwięków.

Ultradźwiękowa detekcja nieszczelności instalacji sprężonego powietrza

 • Ultraprobe 3000 – cyfrowy systemem do inspekcji ultradźwiękowej stanu maszyn i instalacji (nie tylko przecieków), zbierania informacji i ich zapamiętywania. Umożliwia ograniczenie strat energii, poprawienie sprawności maszyn i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

Badania termowizyjne

 • Kamera termowizyjna FLIR B200 – kamera zaprojektowana specjalnie do użytku w środowisku przemysłowym. W systemach termowizyjnych wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia zobrazowania cieplnego, wykrywająca promieniowanie podczerwone, czyli ciepło. W oparciu o wykryte różnice temperatur kamery termowizyjne tworzą wyraźny obraz pomiarowy umożliwiając natychmiastową, pełną diagnostykę obiektu.