Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

analiza parametrów sieci elektroenergetycznej
Analiza parametrów sieci elektroenergetycznej
 • MAVOWATT 30 - 3-fazowy analizator jakości energii i mocy wykorzystujący wiodące w przemyśle oprogramowanie narzędziowe DranView 6 do zarządzania zasilaniem
  Spełnia standardy EN 50160, EN 61000-4-7 i EN61000-4-15, które odpowiadają za podstawowe pomiary jakości oraz EN 61000-4-30, która determinuje procedury pomiarowe jakości napięcia. Przyrząd klasy A równocześnie monitoruje wartości RMS, harmoniczne, migotania i stany nieustalone o czasie trwania średnio 80 µs.

  MAVOWATT 30 jest wyposażony w 8 kanałów pomiarowych: 4 kanały napięciowe i 4 kanały prądowe. Konfiguracja pomiarowa i rodzaj systemu elektrycznego jest wybierany automatycznie na podstawie wykrytych wielkości pomiarowych. Rodzaj systemu monitorowania wraz z automatycznymi definicjami wartości limitów.

  Zastosowanie:
  • Analiza zjawisk sieciowych
  • Analiza harmonicznych zgodnie z EN61000-4-7
  • Monitoring Jakości Energii zgodnie z EN 50160
  • Pomiar migotań zgodnie z EN61000-4-15
  • 8 kanałów pomiarowych: 4 napięciowe (różne) i 4 prądowe umożliwiające pomiary w zakresie częstotliwości 50/60 Hz
  • Pamięć: karta CF 32...128 MB
  • Zasilanie przez ładowarkę 90...264 V/ 47...63 Hz
  • Wbudowany akumulator o czasie pracy 3 godziny
  • Opcjonalnie RS 232C, USB lub LAN
  • Opcjonalne akcesoria do pomiaru prądu
  • Zaawansowane oprogramowanie DranView 6 do analizy danych i szukania korelacji
 • PQ-Box 100 - Analizator Jakości Energii (dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia) - profesjonalny, przenośny analizator sieci, miernik mocy i energii oraz rejestrator wszystkich parametrów nawet przez rok. Przeznaczony do pracy w terenie (stopień ochrony IP65) Jest dedykowany zarówno do pomiarów w publicznych sieciach do 690V jak i pomiaru na sieciach elektroenergetycznych SN, WN i nn.

  Przyrząd jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 61000-4-30 dla przyrządów klasy A w zakresie następujących parametrów:
  • dokładność pomiarów napięcia
  • określenie przedziałów czasu
  • oznaczenie wartości dla zdarzeń
  • harmoniczne i nieharmoniczne
  • asymetria napięcia
  • rejestracja zdarzeń
  • synchronizacja czasu

  Zastosowanie:
  • wykrywanie zakłóceń
  • kontrola jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2 PN-EN 61000-2-4
  • funkcje rejestracji zaburzeń
  • analiza mocy i energii
  • pomiar sygnału o wydzielonej częstotliwości

 • X-Meter Energy Team – monitoring i kontrola kosztów energii elektrycznej - wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe wykorzystujące oprogramowanie DS3 do zarządzania i kontroli zasilania w obiekcie.

  Zastosowanie:
  • prezentacja wielkości elektrycznych bezpośrednio przez urządzenie
  • liczenie pierwszych 25 składowych harmonicznych
  • sygnalizacja przekroczenia ustalonych progów prądu, napięcia, mocy, cosinusa i innych
  • archiwizacja wielkości elektrycznych przez urządzenie bez pomocy specjalistycznego PC
  • odczytywanie na komputerze osobistym wszystkich archiwizowanych danych z różnymi możliwościami opracowania i wizualizacji danych
  • rejestrowanie zużycia poszczególnych linii wewnętrznych w firmie w celu precyzyjnego przypisania kosztów energii elektrycznej