Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Warsztaty
Warsztaty

Prowadzimy szkolenia i warsztaty mające na celu promowanie Efektywności Energetycznej i popularyzację wiedzy w tym zakresie.

  • Celem prowadzonych przez nas zajęć jest edukacja w zakresie racjonalnego korzystania z energii (ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej) i promowanie idei oszczędności energii.
  • Chcemy aby świadome użytkowanie energii przynosiło naszym Klientom wymierne oszczędności.
  • Uczymy jak można skutecznie i długofalowo zmniejszyć zużycie oraz ograniczyć koszty użytkowania energii. Często nie zdajemy sobie sprawy, że małe zmiany mogą przynieść wielkie korzyści.