Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Modus Sp. z o.o.

ul. Peszteńska 2 lok. 26

03-925 Warszawa

tel/fax 22 810 80 19

tel. kom. 604 272 605

 

Ogłoszenia
Zamówienie nr 4

Warszawa dnia 18.09.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający MODUS Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego Zapytania ofertowego na specjalistyczne usługi doradcze, zgodnie z zasadą konkurencyjności, opublikowanego na 01.09.2017 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Fundację Poszanowania Energii.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

 


 

Warszawa dnia 01.09.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu „Doradztwo prorozwojowe dla wprowadzenia nowej usługi" współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości", Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu", Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP", typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: