Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Modus Sp. z o.o.

ul. Peszteńska 2 lok. 26

03-925 Warszawa

tel/fax 22 810 80 19

tel. kom. 604 272 605

 

Strona główna

Jesteśmy grupą inżynierów – niezależnych ekspertów, których zakresem działania jest szeroko pojęte doradztwo energetyczne, certyfikacja energetyczna budynków, termomodernizacja budynków, dom energooszczędny i dom pasywny.

Firma Modus Sp. z o.o. specjalizuje się w:

 • audytach efektywności energetycznej
 • audytach elektroenergetycznych

zakładów produkcyjnych, obiektów wielkopowierzchniowych, biurowców, urządzeń lub instalacji.

Audyt energetyczny zawiera:

 • szczegółowy opis stanu istniejącego
 • zakres proponowanych modernizacji
 • ocenę możliwej do uzyskania oszczędności energii
 • analizę opłacalności ekonomicznej
 • szacowaną redukcję emisji CO2.

Dla każdego obiektu, urządzenia lub instalacji w zależności od potrzeb i celu, indywidualnie określamy proponowany zakres audytu.

Naszych Klientów wspieramy w pozyskiwaniu dofinansowania na audyty. Piszemy wnioski o dofinansowanie, pomagamy w rozliczeniach.

W serwisie wyjaśniamy:

 • co to jest audyt energetyczny budynku i podajemy najważniejsze informacje związane z możliwościami wykorzystania naszych działań w zakresie dofinansowania Twojej inwestycji termomodernizacyjnej.
 • co to jest audyt efektywności energetycznej, jaki zakres analiz i proponowanych działań obejmuje oraz co ma na celu.
 • jaka jest możliwość pozyskania dofinansowania na działania poprawiające efektywność energetyczną obiektów, urządzeń lub instalacji
 • co to jest audyt elektroenergetyczny, jaki zakres analiz i proponowanych działań obejmuje oraz co ma na celu.
 • co to jest świadectwo energetyczne budynku lub lokalu i kto powinien je posiadać. Termomodernizacja to w obowiązującym od 01.01.2009r Świadectwie Energetycznym Budynku, wyższa efektywność energetyczna budynku.
 • jakiego rodzaju badania termowizyjne proponujemy i czemu one mogą służyć.
 • na czym polega ocena środowiskowa budynku i w jakim celu jest wykonywana.

 

 

Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju MODUS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs 6/1.1.1/2020, POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20), na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o numerze POIR.01.01.01-00-1620/20-00.

 

OKRES TRWANIA PROJEKTU: 01.07.2021 - 31.12.2023

FINANSOWANIE:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 141 378,29 PLN

CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 3 997 461,54 PLN

DOFINANSOWANIE: 3 089 005,66 PLN

STRESZCZENIE:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac B+R, których celem jest optymalizacja zarządzania energią w procesach produkcyjnych w przedsiębiorstwie, a ich rezultatem będzie opracowanie inteligentnego systemu o nazwie Energy-I-System. Dzięki opracowanej technologii, możliwe będzie wdrożenie systemu wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii.
Rezultatem projektu będzie prototyp systemu Energy-I-System, będący inteligentnym środowiskiem pomiarowym działającym w chmurze, zawierającym autorskie metody predykcyjne.
Rozwiązanie będzie skalowalne, tworzone głównie z myślą o firmach produkcyjnych różnych branż i wielkości, które stanowią grupę docelową. Rezultat projektu zapewni możliwość prowadzenia zaplanowanej produkcji przy jak najmniejszym nakładzie poniesionych kosztów energii i kosztów środowiskowych.

 

 

 

"Doradztwo prorozwojowe dla wprowadzenia nowej usługi"

 

Projekt maił na celu podniesienie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie dofinansowania i zakup od IOB specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym związanych z planowanym wprowadzeniem nowej usługi audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wykorzystującej oprogramowanie do automatycznego generowania wystandaryzowanego raportu z audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Projekt został dofinansowany w ramach poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

 

 

 

 

Filtruj     Kolejność 

   Pokaż # 

Tytuł pozycji
Strona Główna
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 1 z 1