Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Modus Sp. z o.o.

ul. Peszteńska 2 lok. 26

03-925 Warszawa

tel/fax 22 810 80 19

tel. kom. 604 272 605

 

Ogłoszenia

Warszawa dnia 18.09.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający MODUS Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego Zapytania ofertowego na specjalistyczne usługi doradcze, zgodnie z zasadą konkurencyjności, opublikowanego na 01.09.2017 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Fundację Poszanowania Energii.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

 


 

Warszawa dnia 01.09.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu „Doradztwo prorozwojowe dla wprowadzenia nowej usługi" współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości", Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu", Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP", typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

 

Warszawa dnia 16.01.2017 r.

 

Zamówienie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dla firmy Modus Sp. z o.o. systemu do generowania raportów z audytu energetycznego na podstawie wprowadzanych danych. System powinien obejmować:
1. Interfejs graficzny oprogramowania, który posłuży do:
a. Wprowadzania danych,
b. Zarządzania projektami ( podgląd, edycja, przydzielanie uprawnień użytkownikom, itp.),
c. Generowania i drukowania finalnych raportów.
2. Warstwę programistyczną.
System powinien przyczynić się do znacznego udoskonalenia świadczonej przez Modus Sp. z o.o. usługi audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Kod CPV: 73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

 

Warszawa dnia 16.12.2015 r.

 

Zamówienie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dla firmy Modus Sp. z o.o. aplikacji do generowania raportów z audytu energetycznego na podstawie wprowadzanych danych. Aplikacja powinna obejmować:
1/ interfejs graficzny oprogramowania, który posłuży do:
a) wprowadzania danych,
b) zarządzania projektami ( podgląd, edycja, przydzielanie uprawnień użytkownikom itp..),
c) generowania i drukowania finalnych raportów.
2/ warstwę programistyczną.
Aplikacja powinna przyczynić się do znacznego udoskonalenia świadczonej przez Modus Sp. z o.o. usługi audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

 

 


 

Warszawa, dnia 30.12.2015 r.

 

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia nr 1

Pliki do pobrania: