Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej i elektroenergetyczny Warszawa.

Modus Sp. z o.o.

ul. Peszteńska 2 lok. 26

03-925 Warszawa

tel/fax 22 810 80 19

tel. kom. 604 272 605

 

Witamy na naszej stronie!

Jesteśmy grupą inżynierów – niezależnych ekspertów, których zakresem działania jest szeroko pojęte doradztwo energetyczne, certyfikacja energetyczna budynków, termomodernizacja budynków, dom energooszczędny i dom pasywny.

 

Firma Modus Sp. z o.o. specjalizuje się w:

 • audytach efektywności energetycznej
 • audytach elektroenergetycznych

zakładów produkcyjnych, obiektów wielkopowierzchniowych, biurowców, urządzeń lub instalacji.

 

Audyt energetyczny zawiera:

 • szczegółowy opis stanu istniejącego
 • zakres proponowanych modernizacji
 • ocenę możliwej do uzyskania oszczędności energii
 • analizę opłacalności ekonomicznej
 • szacowaną redukcję emisji CO2.

Dla każdego obiektu, urządzenia lub instalacji w zależności od potrzeb i celu, indywidualnie określamy proponowany zakres audytu.

 

Naszych Klientów wspieramy w pozyskiwaniu dofinansowania na audyty. Piszemy wnioski o dofinansowanie, pomagamy w rozliczeniach.

 

W serwisie wyjaśniamy:

 • co to jest audyt energetyczny budynku i podajemy najważniejsze informacje związane z możliwościami wykorzystania naszych działań w zakresie dofinansowania Twojej inwestycji termomodernizacyjnej.
 • co to jest audyt efektywności energetycznej, jaki zakres analiz i proponowanych działań obejmuje oraz co ma na celu.
 • jaka jest możliwość pozyskania dofinansowania na działania poprawiające efektywność energetyczną obiektów, urządzeń lub instalacji
 • co to jest audyt elektroenergetyczny, jaki zakres analiz i proponowanych działań obejmuje oraz co ma na celu.
 • co to jest świadectwo energetyczne budynku lub lokalu i kto powinien je posiadać. Termomodernizacja to w obowiązującym od 01.01.2009r Świadectwie Energetycznym Budynku, wyższa efektywność energetyczna budynku.
 • jakiego rodzaju badania termowizyjne proponujemy i czemu one mogą służyć.
 • na czym polega ocena środowiskowa budynku i w jakim celu jest wykonywana.

 

 

Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju MODUS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs 6/1.1.1/2020, POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20), na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o numerze POIR.01.01.01-00-1620/20-00.

 

 

OKRES TRWANIA PROJEKTU: 01.07.2021 - 31.12.2023

 

FINANSOWANIE:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 141 378,29 PLN

CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 3 997 461,54 PLN

DOFINANSOWANIE: 3 089 005,66 PLN

 

STRESZCZENIE:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac B+R, których celem jest optymalizacja zarządzania energią w procesach produkcyjnych w przedsiębiorstwie, a ich rezultatem będzie opracowanie inteligentnego systemu o nazwie Energy-I-System. Dzięki opracowanej technologii, możliwe będzie wdrożenie systemu wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii. Rezultatem projektu będzie prototyp systemu Energy-I-System, będący inteligentnym środowiskiem pomiarowym działającym w chmurze, zawierającym autorskie metody predykcyjne. Rozwiązanie będzie skalowalne, tworzone głównie z myślą o firmach produkcyjnych różnych branż i wielkości, które stanowią grupę docelową. Rezultat projektu zapewni możliwość prowadzenia zaplanowanej produkcji przy jak najmniejszym nakładzie poniesionych kosztów energii i kosztów środowiskowych.

 

 

"Doradztwo prorozwojowe dla wprowadzenia nowej usługi"

 

Projekt maił na celu podniesienie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie dofinansowania i zakup od IOB specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym związanych z planowanym wprowadzeniem nowej usługi audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wykorzystującej oprogramowanie do automatycznego generowania wystandaryzowanego raportu z audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Projekt został dofinansowany w ramach poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

 

 

Każdy nowy budynek musi posiadać świadectwo energetyczne. Za certyfikat energetyczny zapłacą osoby, które budują, wynajmują lub sprzedają lokale. To kupujący mieszkania tracą na braku klasyfikacji energetycznej. Wychodząc naprzeciw Państwa zróżnicowanym potrzebom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa energetycznego. Misją naszej firmy jest wdrażanie w budownictwie nowych, energooszczędnych a przede wszystkim proekologicznych rozwiązań. Swoim Klientom oferujemy analizę projektu lub stanu energetycznego budynku, tzw. audyt energetyczny, przedstawiamy najlepsze rozwiązania pozwalające obniżyć koszty eksploatacyjne. Zanim jednak rozpoczniemy jakiekolwiek działania dokładnie poznajemy Państwa potrzeby, uważnie wsłuchujemy się w Wasze plany i zamierzenia. Wykonany audyt energetyczny określi zakres a także parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego m.in. koszty ogrzewania budynku oraz koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej. Głównym celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych i formalnych wraz z określeniem ich opłacalności. Z kolei świadectwo energetyczne czyli dokument mówiący o zużyciu energii przez budynek będzie pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ten zawiera wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu. Pomożemy Państwu i doradzimy, jak najlepiej wykorzystać Wasze fundusze. Już teraz możecie zamówić u nas certyfikat energetyczny budynku. Pamiętajcie, że inwestycja w ulepszenie Waszego budynku może przynieść duże oszczędności!